Δ.Σ

                 Πρόεδρος :                                 Ιφιγένεια Τέφα

                 Αντιπρόεδρος :                         Σωτήριος Πατακιάρας

                 Γεν .Γραμματέας :                    Κων/νος Βενετίδης

                 Έφορος:                                      Σπυρίδων Σακκάς

                 Μέλη :                                         Δημήτριος Παρασκευάς         Θεόδωρος Πιέτας