Δ.Σ

                 Πρόεδρος :                                 Ιφιγένεια Τέφα

                  Αντιπρόεδρος :                        Σωτήριος Πατακιάρας

                 Γεν .Γραμματέας :                    Αικατερίνη Μάννη

                 Έφορος:                                      Βασίλειος Κωστούλας

                 Μέλη :                                         Δημήτριος Παρασκευάς            Θεόδωρος Πιέτας            Σπύρος Σακκάς

 

               Team Manager :                        Κων/νος Βενετίδης