Δ.Σ

Πρόεδρος :                                Μάρκος Νάστας

Αντιπρόεδρος :                         Βασίλειος Κωστούλας

Γεν .Γραμματέας :                    Κων/νος Βενετίδης

Έφορος:                                      Δημήτριος Παρασκευάς

  Μέλη :                                       Πέτρος Αυδίκος         Θεόδωρος Πιέτας