Δ.Σ

Πρόεδρος :                                 Μάρκος Νάστας

Αντιπρόεδρος :                         Βασίλειος Κωστούλας

Γεν .Γραμματέας :                    Κων/νος Βενετίδης

Έφορος:                                      Δημήτριος Παρασκευάς

Ταμίας :                                       Θεόδωρος Πιέτας

 Μέλη :                                        Πέτρος Αυδίκος         Σωτήρης Πατακιάρας